מסעות להודו

הודו ג'איפור פיל מעוטר לחגיגה
4% כבוי
ימי 12 - 10 לילות